Regler og Etik


1. Nøglebrikken er personlig og må ikke overdrages til andre.

2. Det er ikke tilladt at tage andre personer med ind i fitness lokalet.

3. Unge under 15år må ikke opholde sig i centeret.

4. Man viser hensyn til andre medlemmer og instruktørerne.- Anvisninger fra instruktørerne skal følges.

5. Der skal anvendes indendørs fodtøj og egnet træningstøj. - Der må ikke trænes med bar overkrop.

6. Udendørs fodtøj, overtøj m.v. må ikke medtages i fitness lokalet.

7. Ryd op efter dig selv:

   a. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug.

   b. Smid affald i skraldespanden.

   c. Træningsudstyr skal aftørres efter brug.

   d. Observeres der fejl og/eller mangler på maskinerne indberettes dette til Tjelecenteret.

8. Der må ikke ryges i centeret. Ligeledes må der ikke indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer.

9. Enhver form for brug af doping er forbudt, ligesom det ikke er tilladt at møde op efter brug af doping. Enhver form for doping medfører          bortvisning.

10. Et medlemskab kan ikke sættes i bero, refunderes eller overdrages til en anden.

Overtrædelse af ovennævnte reglement medfører bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Endvidere henvises til Tjelecenterets regelsæt samt Ørum Idrætsforenings vedtægter.
 
Banner